Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego jak również wydawanie dowodów osobistych odbywać będzie się do godziny 12:00 z powodu całkowitego zablokowania dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników, w celu zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

 
BADANIE KONTROLNE PDF Drukuj Email

 
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email

 

 
ZAWIADOMIENIE PDF Drukuj Email

 
Kiermasz papieskich kremówek o smaku nadziei PDF Drukuj Email

W liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II, czyli 22 października 2021 roku Szkolne Koło CARITAS zorganizowało Kiermasz papieskich kremówek o smaku nadziei. Od wczesnego ranka wolontariusze rozprowadzali pyszne kremówki wśród społeczności szkolnej. Następnie odwiedzili seniorów przebywających w Dziennym Domu „POGODNY SENIOR” w Czelatycach oraz pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy. Środki finansowe uzyskane z przeprowadzonej akcji charytatywnej zostały przesłane Księdzu Misjonarzowi i Proboszczowi Wojciechowi Baciorowi na rozbudowę kaplicy w wiosce Irachi w Parafii Palanda położonej w dalekim Ekwadorze.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy.
Na ręce Pani Anny Bąk Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli składamy serdeczne Bóg zapłać członkiniom Koła za upieczenie wyśmienitych kremówek. Dziękujemy za współpracę i okazane serce. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelki trud…
 
Test PDF Drukuj Email

Test

 
Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” PDF Drukuj Email

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

 
Gminny Konkurs Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!” pod honorowym patronatem Księdza Dziekana Jacka Chochołka oraz Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego. PDF Drukuj Email

W miesiącu październiku Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z Rokietnicy już po raz jedenasty zorganizował Gminny Konkurs Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!” pod honorowym patronatem Księdza Dziekana Jacka Chochołka oraz Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego.
Celem konkursu było:
-pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
i osobowości papieża Jana Pawła II;
-odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności
Jana Pawła II;
-rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży;
-prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży;
-integracja dzieci i młodzieży Gminy Rokietnica.
Na konkurs wpłynęło ogółem 127 prac. Konkurs przebiegał w 2 formach: plastycznej i poetyckiej.
W formie plastycznej wpłynęło 102 prace :
-w kategorii I – dzieci przedszkolne – 19 prac;
-w kategorii II – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej - 47 prac;
-w kategorii III – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej – 36 prac.
Zaś w formie poetyckiej wpłynęło 25 prac.
W dniu 20 października 2021 roku Jury w składzie:
Przewodniczący – Pani Maria Szajny
Z-ca Przewodniczącego – Pani Lucyna Wota
Członek – Pani Magdalena Kapłon
Członek – Pan Wojciech Gilarski
dokonało wnikliwej oceny według następujących kryteriów:
-głębia interpretacji życia i nauczania św. Jana Pawła II;
-własne świadectwo życia z wiary;
-pomysłowość i estetyka wykonania prac plastycznych;
-samodzielność.
Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
W formie plastycznej:
Kategoria wiekowa I
I miejsce – Emilia Lonc – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
I miejsce – Dominik Broda – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
II miejsce – Zuzanna Gołębiowska – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Karolina Kijanka – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Julia Bańcarz – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
Wyróżnienie:
1.Fabian Kowalski - SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
2. Emilia Bąk – SP w Czelatycach
3. Wiktor Warzocha – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
4. Zuzanna Stysiał - SP w Czelatycach
5. Zuzanna Pelc –SP im. Królowej Jadwigi w Tapinie
6.Hanna Kość - SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
7.Oliwia Kontek – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
8.Michał Stefanowski – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
9.Weronika Deptuch – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
10.Marcin Pająk – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
11.Kamila Bała – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
12.Miłosz Bała – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
13.Martyna Kawalec – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
14.Hubert Matusz – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
Kategoria wiekowa II
I miejsce – Julia Wójcik – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
I miejsce – Artur Skop – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
II miejsce – Lena Golba – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
II miejsce – Jagoda Jakubowska – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Piotr Pich – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Marlena Bąk – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
Wyróżnienie:
1.Izabela Szkoła – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
2. Bartłomiej Dyl – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
3. Zuzanna Węgłowska – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
4. Hanna Bąk – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
5. Gabriel Stysiał – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
6. Maria Bazanowska – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
Kategoria wiekowa III – uczniowie klas IV – VIII
I miejsce – Tomasz Winiarz – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
I miejsce – Aleksandra Lenar – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
I miejsce – Aneta Maj – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
II miejsce – Magdalena Bąk –SP w Czelatycach
II miejsce – Martyna Broda – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
II miejsce – Antoni Bak – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
III miejsce – Amelia Totoś - SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Tomasz Gaweł - SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Marcelina Nerka – SP im. Henryka Sienkiewicza w Rokietnicy Woli
Wyróżnienie:
1.Mateusz Socha – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
2.Sara Welszyng – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
3.Maryla Karpińska – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
4.Adrian Kapłon – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
5.Emilia Nowak - SP im. Królowej Jadwigi w Tapinie
6.Mateusz Sołek – SP w Czelatycach
7.Milena Malec – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
8. Marlena Karuś – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
W formie poetyckiej:
I miejsce – Emilia Buksa - SP im. bł. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach
II miejsce – Milena Tetich - – SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
II miejsce – Filip Olchowy– SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
III miejsce – Patryk Wojdyło - SP im. Bł. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach
III miejsce – Amelia Totoś– SP im. Jana Pawła II w Rokietnicy
Wyróżnienie:
1 .Jakub Gołębiowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
2. Nikola Kędzior– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
3. Kacper Kozioł– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
4. Emilia Deptuch– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
5. Michał Stysiał – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
6. Wiktor Strzelec – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
7. Kamil Domański – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
8. Krzysztof Warzocha – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
9. Maryla Karpińska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
10. Wiktoria Furtak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
11. Tomasz Gaweł – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w holu Urzędu Gminy Rokietnica (na parterze). Laureaci i wyróżnieni zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział i nagrody pocieszenia. Fundatorem nagród są Wójt i Rada Gminy Rokietnica.
W związku z obostrzeniami sanitarnymi o sposobie wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym terminie.
Cieszymy się, że aż 127 osób pochyliło się nad nauczaniem naszego Wielkiego Papieża Jana Pawła II.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym z serca gratulujemy. Składamy serdeczne Bóg zapłać Uczestnikom papieskich zmagań, Opiekunom i Rodzicom. Niech Święty Jan Paweł II oręduje za Wami przed Bożym Tronem.
Żywimy głęboką nadzieję, że nauczanie Świętego Jana Pawła II największego z rodu Polaków zaowocuje w Waszym dalszym życiu.
Święty Janie Pawle II módl się za nami!
 
INWESTYCJE W GMINIE ROKIETNICA PDF Drukuj Email

INWESTYCJE W GMINIE ROKIETNICA

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111753R w miejscowości Rokietnica – budowa chodnika”. Wybudowany został chodnik z kostki brukowej przy drodze gminnej o długości 170 mb. Wartość zadania 153 023,69 zł, w całości wykonane ze środków gminy.

Nazwa zadania: „Remont dróg wewnętrznych: działka nr 968 w miejscowości Rokietnica, działka nr 178 w miejscowości Tuligłowy”, wykonano remont dwóch dróg działka nr 968 w miejscowości Rokietnica na odcinku 550 mb oraz w miejscowości Tuligłowy działka nr 178 na długości 570 mb. Na obu drogach w ramach prac remontowych ułożona została nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych. Oprócz nawierzchni przy drogach wykonano również szereg innych prac w postaci renowacji rowów przydrożnych, utwardzeniu poboczy, udrożnieniu niedrożnych przepustów itp. Wartość robót 230 572,85 zł w całości opłacone z budżetu gminy.

Wykonano remont dwóch dróg wewnętrznych w miejscowości Rokietnica działka nr 3070 i 3170. Na drodze działka nr 3070 na długości 160 mb ułożona została nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, natomiast na drodze działka nr 3170 nową nawierzchnię ułożono na odcinku około 30 mb oraz wykonano konieczne odwodnienie drogi w miejscu, gdzie dotychczas zalegała woda. Wartość zadania 64 040,32 zł, w całości sfinansowane z budżetu gminy.

Zakończone zostały prace na zadaniu polegającym na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

•w miejscowości Rokietnica działka nr 2098/1 (sołectwo Rokietnica Wola) na długości 450 mb,

•w miejscowości Czelatyce działka nr 99 na długości 550 mb

W ramach modernizacji na obu drogach w pierwszej kolejności wykonano stabilizację cementem istniejącej nawierzchni, a następnie ułożono warstwę z kruszywa łamanego. Wartość zadania 122 452,65 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 65 tyś. zł, udział gminy 57 452,65 zł.

 

 
Uroczystość w Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli PDF Drukuj Email

5 października 2021 w Szkole Podstawowej w Rokietnicy Woli podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego Dniem Nauczyciela odbyła się uroczystość Pasowania na Zerówczaka uczniów kl 0 oraz Pasowanie na Ucznia Pierwszoklasitów , której celem było włączenie dzieci rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej. Uczniowie wytrwale przygotowywali się do tej uroczystości. Uczyli się tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas wszystkich prób, chcąc jak najlepiej zaprezentować się podczas uroczystości. Zanim nastąpił ten ważny dla każdego ucznia moment ślubowania, dzieci z klasy zero oraz pierwszej zaprezentowały swoje umiejętności podczas programu artystycznego, który był oklaskiwany gromkimi brawami przez wszystkich zebranych. W niezwykle podniosłej atmosferze zerówczaki oraz pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, obiecali swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Małgorzata Narolska Dyrektor Szkoły dokonał ceremonii pasowania dotykając ramienia każdego ucznia symbolicznym ołówkiem.
Starsi uczniowie życzyli swoim młodszym koleżankom i kolegom wielu sukcesów w nauce oraz zapewnili o chęci pomocy i opiece starszych uczniów w szkole i poza nią.
Z okazji tej uroczystości uczniowie klasy 0 oraz I otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Wójta Gminy Rokietnica Witolda Szajnego, Wychowawców oraz Radę Rodziców. Prezenty sprawiły pierwszoklasistom ogromną radość.
Po uroczystości pasowania starsi uczniowie w humorystycznym spektaklu recytowali wiersze i śpiewali piosenki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Rokietnicy Woli
Pani Małgorzata Narolska Dyrektor Szkoły w tym uroczystym dniu wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom, dziękując im za pracę i zaangażowanie w życie szkoły.
 
Uroczystość w Szkole Podstawowej w Tapinie PDF Drukuj Email

14 października odbyło się w Szkole Podstawowej w Tapinie uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej oraz Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy Agata Bury
Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali program artystyczny, w którym zgodnie z tradycją musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami wykonując piosenki i recytując wierszyki. Po części artystycznej czworo pierwszoklasistów odważnie złożyło ślubowanie. W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani Dyrektor Aneta Nowak, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia.Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Były podziękowania, życzenia i upominki dla Pierwszoklasistów od Wójta Gminy Rokietnica Witolda Szajnego. Pracownicy Oświaty zostali nagrodzeni przez Dyrektora Szkoły za całoroczną pracę.
 
V rocznica nadania imienia św.Jana Pawła II w Rokietnicy PDF Drukuj Email

W dniu 14 października tego roku w Szkole Podstawowej w Rokietnicy uroczyście obchodzono V rocznicę nadania imienia św. Jana Pawła II oraz Święto Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów na skwerze pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Wiązanki kwiatów złożyła delegacja młodzieży wraz z Panią Anną Żołyniak Dyrektor  SP w Rokietnicy oraz Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rokietnica Edwardem Jakubasem.

Kolejnym punktem obchodów Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Rokietnicy była Msza Święta w Kościele Parafialnym w której licznie uczestniczyli uczniowie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Ksiądz Proboszcz Jacek Chochołek, Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny,  Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Edward Jakubas wraz z Radnymi, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy Agata Bury oraz  Rada Rodziców na czele z przewodniczącym Wiesławem Karpińskim.

Uczniowie kl. VII oraz VIII przygotowali spektakl słowno-muzyczny opierający się na nauce i życiu Jana Pawła II pod hasłem ,,Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne” oraz uroczyście złożyli życzenia nauczycielom z okazji ich święta.

Na zakończenie zabrał głos Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny który złożył życzenia całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczył na ręce Pani Dyrektor pamiątkowy grawerton z okazji V rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Głos zabrał również Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica Edward Jakubas nawiązując w swoim przemówieniu do obchodzonej rocznicy a także złożył życzenia pracowników oświaty w imieniu Rady Gminy Rokietnica.

Nauczyciele zostali nagrodzeni za całoroczna pracę przez Panią Annę Żołyniak- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rokietnicy.

 

 
Dzień Edukacji Narodowej PDF Drukuj Email

 
Uroczystość w Szkole Podstawowej w Czelatycach PDF Drukuj Email

Tradycją Szkoły Podstawowej w Czelatycach jest to, że w Święto Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej składają ślubowanie i zostają przyjęci do społeczności szkolnej.

Do tej uroczystości pierwszaki ze szkoły podstawowej przygotowywali się od pierwszych dni września. Poznawali swoje prawa i obowiązki, zapoznali się z zasadami zachowania panującymi w szkole.

W tym wyjątkowym dniu pierwszoklasiści w strojach galowych, wyglądali bardzo uroczyście. Przejęci byli tym, że na sali obecni byli Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, dyrekcja szkoły, rodzice, uczniowie i nauczyciele. Wychowawczyni klasy pierwszej Pani Małgorzata Koniuszy przygotowała wspólnie z uczniami program artystyczny, w którym brali udział wszyscy pierwszoklasiści oraz grupa starszych koleżanek Dzieci zaprezentowały swoje talenty, zdolności i tym samym wykazały się, że są gotowe stać się stuprocentowymi uczniami. Ślubowanie było dużym przeżyciem dla wszystkich obecnych. Zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, upominków oraz życzeń od Wójta Gminy Rokietnica Witolda Szajnego.

Wójt Gminy Rokietnica podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej to doskonały moment, by docenić codzienne zaangażowanie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, składając wszystkim obenym pracownikom serdeczne życzenia. Dzieci podziękowały za trud i okazane serce symbolicznym kwiatkiem wierszem i piosenką. Tego dnia nie brakowało emocji i serdeczności, było dużo ciepłych słów od dyrekcji i Wójta Gminy .

Podczas uroczystości wręczono również Nagrody Dyrektora Nauczycielom: Pani Łuc Justynie, Pani Pająk Renacie oraz Pani Dubaj Bernadecie za szczególne osiągnięcia.

 
Przebudowa drogi gminnej PDF Drukuj Email

Dobiega końca przebudowa drogi gminnej nr 111753R w miejscowości Rokietnica od km 0+000 do km 0+990” w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu Pani Minister Anny Schmidt za co serdecznie dziękujemy. W ramach zadania przebudowana została droga gminna nr 111753R na odcinku 990 mb.
Zakres prac obejmował między innymi:
-poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do 5,00 m,
-wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową,
-ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
-przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
-wymianę przepustu Ø 800 mm,
-umocnienie dna rowów korytkami betonowymi,
-umocnienie skarp rowów płytami chodnikowymi oraz płytami ażurowymi
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 474 447,90 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 284 668,00 zł, udział Gminy Rokietnica – 189 779,90 zł.
 
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z orgaznizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 PDF Drukuj Email

Konsultacje projektu-informacja ogólna

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 
OSTATNI DZIEŃ SPISU PDF Drukuj Email

 
XI edycja Gminnego Konkursu o świetym Janie Pawle II PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika

Metryczka

 
GMINNE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA PDF Drukuj Email

W piękne niedzielne popołudnie 26 września w Sołectwie Czelatyce odbyło się wydarzenie pod nazwą Gminne Święto Ziemniaka. Imprezę rozpoczął Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny życząc wszystkim mieszkańcom wesołego świętowania ukończonych wykopków, następnie głos zabrała Pani Anna Huk- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sołtys Sołectwa Czelatyce Pan Wacław Kijanka.

Ziemniak to podstawowe warzywo królujące na naszych stołach, również w Czelatycach nie zabrakło pieczonych ziemniaczków które serwowało Stowarzyszenie Kobiet z Czelatyc. Dzieci miały okazje do ziemniaczanych zabaw  z animatorami.

Od porannych godzin w Świetlicy Wiejskiej odbywał się I Gminny Turniej Tenisa Stołowego orgaznizowany przez nowo utworzony  Klub działający przy OSP Czelatyce- LZS START CZELATYCE. Zwycięzcy zostali odznaczeni medalami oraz otrzymali puchary. Wyniki uplasowały się następująco:

-kategoria Seniorzy: I MIEJSCE Żmud Dawid, II MIEJSCE Foryś Arkadiusz, III MIEJSCE Bała Mateusz

-Kategoria Młodziki: I MIEJSCE Izabela Bąk, II MIEJSCE Cisowska Milena, III MIEJSCE Bała Filip

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom gratulujemy pierwszych sukcesów na terenie Gminy Rokietnica.

W tym dniu nie mogło zabraknąć Gminnej Orkiestry Dętej z Rokietnicy oraz Kapeli Rokiecianka wraz z Seniorami z Dziennego Domu Senior+ ,,Pogodny Senior” w Czelatcach.

Wesołe show zrobiła Pani Magdalena Gołąb- tancerka oraz instruktorka wraz z grupą ze  Szkoły Tańca M-Dance Concept z Muniny.

Gwiazdą wieczoru był zespół disco polo  LOOKS.

 
Współpraca międzynarodowa PDF Drukuj Email

W ramach współpracy międzynarodowej Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy Agata Bury oraz Witalij Wołkow -Trener Pogórza Rokietnica spotkali się z vice dyrektorem ЦТДЮГ - Центр творчості дітей та юнацтва Галичини Centrum Kreatywności Dzieci i Młodzieży Galicji Leskivem Jaroslavem.
Tematem spotkania było nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz plany współpracy i zadania na najbliższą przyszłość.
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna PDF Drukuj Email

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 55