Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Umowa na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Rokietnica Pani Magdaleny Skupień- Jurkiewicz podpisał umowę z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysik, J. Budzińska S.J. na wykonanie kompletnego pełno branżowego projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokietnica.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji oraz wszelkich zezwoleń, uzgodnień i pozwoleń.

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030″ PDF Drukuj Email

Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą nr 470/2021 z dnia 31 maja 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Zapraszamy mieszańców Powiatu Jarosławskiego do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać na stronie - https://powiat.jaroslawski.pl/komunikaty-i-ostrzezenia/item/6593-ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-powiatu-jaroslawskiego-na-lata-2021-2030

Konsultacje mają charakter ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzone w terminie od 15 czerwca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/463/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 22 października 2014 r., który należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub przesłać droga listowną na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać faksem.

Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione, nie zawierające uzasadnienia oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia bez wzywania do ich uzupełnienia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o uzupełnienie i dołączenie (do formularza zgłaszania wniosków i uwag do projektu Strategii) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępnego jako załącznik.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

 
Warsztaty z Masterchefem PDF Drukuj Email

W związku z realizacją zadania ,,Rokietnica Wola Kraina ze Smakiem- wioska tematyczna zachowująca dziedzictwo kulturowe Gminy Rokietnica" w ramach projektu granatowego LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyły się warsztaty kulinarne z Masterchefem.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy które są realizatorami projektu, przygotowały wspólnie z Panem Pawłem Gradowskim- Masterchefem niecodzienne potrawy tj. krem pomidorowy z cukinią faszerowaną i wędzonym serem, arancini, guacamole, dorsz z ryżem i sosem cytrynowym, surówka Colesław oraz na deser beza Pavlova.
Nowe umiejętności Panie wykorzystają do stworzenia oferty w wiosce tematycznej ,,Rokietnica Wola-kraina ze smakiem"
 
SPEKTAKL TETRALNY PDF Drukuj Email

 
Dni Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

 
PODKARPACKIE SIĘ LICZY PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu

 
Informacja o szczepieniu PDF Drukuj Email

Informacja o szczepieniu

 
Warsztaty ,,Jadalne chwasty" PDF Drukuj Email

W Świetlicy Wiejskiej w Rokietnicy Woli odbyły się warsztaty „Jadalne chwasty”, które poprowadziła Pani Lucyna Przybycień z Biecza w ramach działania aktywizującego mieszkańców obszaru LGD Pogórza Przemysko-Dynowskiego.
Nie tylko dowiedzieliśmy się jak wykorzystać znane chwasty z ogródka (baśnica, pokrzywa, kurdybanek...) ale je popróbowaliśmy. Każdy uczestnik miał okazję spróbować krupnik z pokrzywą i podagrycznikiem oraz placuszki chwaściane. Degustację porzedziło wspólne wyjście w teren w celu poszukiwania odpowiednich składników do dań.
Dziękujemy serdecznie: LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie  za wspaniały czas podczas nietypowych warsztatów, Kołu Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli za gościnność oraz Panu Wójtowi Gminy Rokietnica Witoldowi Szajnemu za obecność na warsztatach. Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w działaniu.
 
Wymień kocioł PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
SPEKTAKL TEATRALNY- ,,Zagubiona owieczka" PDF Drukuj Email

 
Trwają prace przy budowie Hali Sportowej w Rokietnicy Woli PDF Drukuj Email

Trwają prace przy budowie Hali Sportowej w Rokietnicy Woli
Priorytetem są obecnie prace związane z zadaszeniem obiektu.
 
1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze PDF Drukuj Email

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).

Co jeszcze w „Czystym Powietrzu”?

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację będą dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to: rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; w przypadku banków: od daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami, NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.

 
Pozostało już tylko dwa ostatnie losowania loterii Narodowego Spisu Powszechnego. PDF Drukuj Email

W najbliższy piątek tj. 9 lipca br. można wygrać jedną z kart przedpłaconych o wartości 1000 zł i 500 zł, a 14 lipca br. odbędzie się losowanie finałowe, w którym będzie można wygrać samochód osobowy Toyota Yaris.

Dołącz do zwycięzców. Nadal masz szansę na wygraną! Tylko pamiętaj 7 lipca 2021 r. kończy się okres przyjmowania zgłoszeń do loterii! Więc nie zwlekaj i zgłoś się jak najszybciej.

Aby wziąć udział losowaniu wystarczy spisać się przez Internet, pobrać unikatowy kod, uprawniający do wzięcia udziału w loterii i zarejestrować go na stronie: https://loteria.spis.gov.pl/#formularz.

Szczegóły i regulamin loterii Narodowego Spisu Powszechnego znajdziesz na: https://loteria.spis.gov.pl/.

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Półkolonia w Rokietnicy PDF Drukuj Email

W dniach 28.06.2021-02.07.2021 która w tym roku cieszyła się dużym powodzeniem gdyż 48 dzieci spędziło z nami ten wakacyjny tydzień.
Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego oraz do Pana Jacka Soowija za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Rokietnica, dziękujemy również serdecznie rodzicom za współpracę i pozytywną energię. To właśnie dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się zorganizować moc atrakcji dla dzieci.
Dzieci brały udział w warsztatach: sportowych, dekorowania toreb ekologicznych, eksperymentalnych, dekorowania kubków ceramicznych oraz koszulek wakacyjnych. Udało się wyjechać do FlyParku w Rzeszowie, do sali zabaw Fantazja na warsztaty zdrowego odżywiania, do kina, na park linowy do Radawy, na basen i kręgle oraz do sali zabaw Patataj. Dzieci brały udział w warsztatach pierwszej pomocy. Na koniec półkolonii każdy uczestnik otrzymała upominek oraz certyfikat od Pana Wójta.
To był wspaniały czas, pełen atrakcji i niesamowitych wrażeń w gronie rówieśników.
Szczegółowa fotorelacja dostępna na stronach   GCKiP w Rokietnicy https://www.facebook.com/GminneCentrumKulturyiPromocjiwRokietnicy oraz na stronie gminy Rokietnica https://www.facebook.com/gminarokietnicapodkarpackie
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 PDF Drukuj Email

 

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Decyzja Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Jarosławiu

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 7 z 53