Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
KOMUNIKAT PDF Drukuj Email

 
„Mój Prąd” 3.0 na nowych zasadach PDF Drukuj Email

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1736,moj-prad-3-0-na-nowych-zasadach.html

 
GMINNY PUNKT PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE PDF Drukuj Email
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy Rokietnica dostępny jest dla Mieszkańców od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, pok. 15

Zapraszamy

 
Kurs komupterowy dla osób dorosłych PDF Drukuj Email

 
Spotkanie z Komendantem Policji PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu nadkom. Janem Wojtowiczem.
Tematem spotkania były sprawy współpracy Gminy Rokietnica z Policją w kwestiach poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców.
 
Życzenia dla Strażaków PDF Drukuj Email

 
Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu PDF Drukuj Email

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 PDF Drukuj Email

 

 
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email

Deklaracja dostępności

Zespół koordynujący:
Justyna Łatka - Koordynator do spraw dostępności.
Wiktor Pich - Zastępca Koordynatora do spraw dostępności.
Władysław Skupień - Członek zespołu koordynującego.

adres e_mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 0-16 622-13-91
Władysław Skupień - Członek zespołu koordynującego:

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-05
Data publikacji deklaracji na stronie internetowej: 2020-09-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-11
Nr wersji deklaracji, 1.4

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy.
Urząd Gminy w Rokietnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Osoby trwale lub okresowo mające trudności z załatwieniem sprawy w urzędzie, mogą komunikować się z koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Rokietnicy którym jest Justyna Łatka w następujące sposoby:
- Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00,
- Za pomocą telefonu – numer 0-16 622-13-91
- Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Za pomocą Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

- Za pomocą poczty tradycyjnej (np.: Poczta Polska) lub firmy kurierskiej, wysyłając korespondencję (np: list) na adres:
Urząd Gminy w Rokietnicy
Rokietnica 682
37-562 Rokietnica
z dopiskiem „DOSTĘPNOŚĆ”

Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak specjalnych skrótów klawiszowych (oprócz tych które obsługuje przeglądarka),
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,
- miniaturki do zdjęć w galerii nie posiadają powtórzonego atrybutu “alt”,
- w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy i braki będą niwelowane.
Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14
Deklarację sporządzono na podstawie samoceny oraz wyników walidacji strony za pomocą dostępnych walidatorów WCAG.

Skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np. za pomocą skrótów klawiaturowych klawisz ctrl + lub ctrl i rolka myszy, można powiększyć zawartość strony również rozmiar czcionki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rokietnica, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu wraz z audiodeskrypcja itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, KOMUNIKACYJNA
Siedziba Urzędu Gminy Rokietnica jest czasowo niedostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, jednak każda sprawę taka osoba jest w stanie załatwić (prócz wydania dowodu osobistego z "uruchomioną"warstwą elektroniczną z przyczyn technicznych) dzięki temu iż w ramach wyjątku pracownik merytoryczny możne wyjść do niepełnosprawnego interesanta przed budynek siedziby Urzędu Gminy, lub przed schody wejściowe na piętro budynku, w holu.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
- elementem ułatwiającym kontakt jest wywieszone w budynku tablicy z numerami pokojów w których załatwić można poszczególną sprawę,
- w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne,
- dostępność tłumacza języka migowego - osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacje dodatkowe:
W celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Urząd Gminy w Rokietnicy przygotowuje zaktualizowaną stronę. Przewidywany termin publikacji strony maj 2021 roku.

 
WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ PDF Drukuj Email

 
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG PDF Drukuj Email

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naszej Gminie zostanie zrealizowane zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 111753R w miejscowości Rokietnica od km 0+000 do km 0+990

 
WAŻNY KOMUNIKAT PDF Drukuj Email

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 PDF Drukuj Email

 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kultura i tradycja w moim narodzie” PDF Drukuj Email

 

Regulamin konkursu

 
OSZUSTWA NA SPIS POWSZECHNY PDF Drukuj Email

 

1 kwietnia 2021 roku wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Spis potrwa do końca września bieżącego roku. Udział w spisie jest obowiązkowy zgodnie z ustawą o statystyce publicznej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon poprzez infolinię spisową lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Każdy z obywateli musi zezwolić na udostępnienie części swoich danych osobowych. Problem w tym, że chęć na ich pozyskanie mają także osoby działające niezgodnie z prawem, a moment na oszustwa pod pozorem spisu powszechnego jest doskonały z punktu widzenia przestępców.

W czasie pandemii pomysłowość oszustów szczególnie nie zna granic, co ma również bezpośrednie przełożenie na kradzieże danych i majątku poprzez spis powszechny. Od marca 2020 roku przestępcy dwoją się i troją, aby wykorzystać lęk, panikę i izolację seniorów w Polsce. Co chwilę powstają nowe techniki manipulacyjne. Przeciwdziała temu @Stowarzyszenie MANKO, które od 8 lat wydaje Ogólnopolski @Głos Seniora i @Ogólnopolską Kartę Seniora, a także prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną @Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać. Już pierwszych dniach pandemii (marzec 2020) @Głos Seniora zainaugurował ogólnopolską kampanię społeczną @Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!. Do tej pory oszuści wymyślili ponad 30 różnych modyfikacji technik manipulacyjnych. Chcąc uchronić seniorów przed tymi przestępstwami, @Stowarzyszenie MANKO rozpoczęło w marcu 2020 roku akcję Stop Korona-Oszustwom w ramach realizowanej kampanii @Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać.

Sytuacja jest o tyle poważna, że spis powszechny jest i będzie rozpowszechniany w mediach. To z kolei ma znaczny wpływ na spadek czujności seniorów i może okazać się idealną szansą dla oszustów. W ramach kampanii @Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, @Stowarzyszenie MANKO – @Głos Seniora ostrzega przed nieetycznymi praktykami na spis powszechny i przedstawia kolejne metody oszustw.

Więcej informacji na:

https://glosseniora.pl/2021/04/16/oszustwa-na-spis-powszechny/

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
W rocznicę zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej PDF Drukuj Email

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Tuligłów Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach, przedstawiciele stowarzyszenia i władzy samorządowej uczestniczyli w uroczystości rocznicowej. Złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Katyńskich Dębach Pamięci znajdujących się na terenie Tuligłów. Poprzez ten mały gest mieszkańcy Tuligłów uczcili pamięć aspiranta Jana Gawła, który został zamordowany w 1940 roku w Twerze. Obelisk poświęcony jego pamięci znajduje się na terenie szkoły. Składając kwiaty przy Katyńskim Dębie Pamięci znajdującym się na placu kościelnym uczestnicy uroczystości oddali hołd poległym w katastrofie smoleńskiej, w tym Janie Fetlińskiej Senator RP. Uroczystość zakończyła modlitwa w intencji poległych i Ojczyzny, którą poprowadził ksiądz katecheta.

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Narodowy Spis Powszechny Ludności 2021 PDF Drukuj Email

Główny Urząd Statystyczny informuje, że wraz z rozpoczęciem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 1 kwietnia 2021 r. startuje Loteria promocyjna Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje o loterii są dostępne na stronie internetowej: https://loteria.spis.gov.pl.
Do udziału w loterii uprawnione są pełnoletnie osoby fizyczne, które spiszą się za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spis.gov.pl oraz zarejestrują się na stronie loterii.
W ramach Loterii odbędzie się 7 losowań. Losowania będą transmitowane na żywo poprzez stronę internetową Loterii oraz w mediach społecznościowych GUS, na kontach w serwisach Youtube oraz Facebook.
Nagrodami w Loterii są karty podarunkowe o wartości 500 zł i 1000 zł każda oraz 16 samochodów miejskich - Toyota Yaris. Przyjmowanie zgłoszeń do loterii rusza 22.04.2021 r. dlatego ważne jest zachowanie wiadomości z 10 - znakowym Kodem Potwierdzającym Dokonanie Samospisu.
Pragniemy Państwu także zwrócić uwagę na fakt, że w związku z trwającym NSP 2021 otrzymujemy sygnały o tym, że pojawili się oszuści, podający się za rachmistrzów spisowych. Prosimy, aby w takich sytuacjach przypadki te zgłaszać na Policję. Prawdziwi rachmistrze rozpoczną pracę dopiero od 4 maja br.
Zamieszczam link do informacji z TVP3 Rzeszów dotyczącej tego problemu: https://rzeszow.tvp.pl/.../narodowy-spis-powszechny...
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 53