Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj159
Wczoraj201
W tym tygodniu1279
W tym miesiącu6452
Wszystkich wyświetleń388591

Polecamy

Pogoda

Oficjalny Serwis Informacyjny Gminy Rokietnica
Turniej Piłkarski PDF Drukuj Email

LKS ,,Pogórze Rokietnica" serdecznie zaprasza na Turniej Piłkarski o Puchar Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica.

Szczegóły na załączonym plakacie.

 
Klauzula informacyjna PDF Drukuj Email

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnicaz siedzibą w 37-562 Rokietnica 682.

  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit.C RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

  3. Obrady są nagrywane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy Rokietnica za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

  4. Nagrania obrad będą udostępniane na stronie internetowej gminy.

  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak biorąc udział w obradach decydują się Państwo na nagrywanie.

  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących.

  7. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


 
Podkarpacka Akademia Zawodowców PDF Drukuj Email

 

Szkolenia w Gminie Rokietnica

W ramach projektu: Podkarpacka Akademia Zawodowców w Gminie Rokietnica trwają szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych o nazwie ,,Pracownik administracyjno- gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi". Osoby biorące udział w szkoleniu przygotowują się do pracy w Świetlicach Wiejskich na terenie Gminy Rokietnica. Uczestnicy szkoleń zdobędą i poszerzą wiedzę oraz umiejętności, które z pewnością podniosą ich kwalifikacje zawodowe i stworzą szansę zdobycia nowego ciekawego zawodu. Uczestnikom życzymy owocnej pracy podczas szkoleń.

Uczestnicy szkolenia wyrazili zgodę na publikację wizerunku.


 
Dofinansowanie do usuwania azbestu. PDF Drukuj Email

Wniosek.pdf

 
Stypendia pomostowe 2019 PDF Drukuj Email

 
Średnioterminowa prognoza pogody 12.07.2019 r. PDF Drukuj Email

Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. podkarpackiego na okres od dnia:
- 12.07.2019 do dnia 15.07.2019.pdf
- 13.07.2019 do dnia 16.07.2019.pdf

 
Przebudowa mostu na rzece San PDF Drukuj Email

Przebudowa obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835.pdf

 
Apel do żniwiarzy PDF Drukuj Email

Apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierowany do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.pdf

 
Informacja oraz harmonogram dotyczący odczytów wodomierzy w 2019 roku. PDF Drukuj Email

Informacja.pdf

 
Występ Rokiecianki PDF Drukuj Email

W niedzielę 30 czerwca br. „Rokiecianka” wzięła udział w uroczystym koncercie okazji  60-tej rocznicy powstania kapeli „Bachórzanie”.  W uroczym ośrodku „Pod Dębiną” spotkały się zespoły śpiewacze i taneczne z wielu gmin. Jak przystało na jubilatkę, rozpoczęła ona uroczystości pięknym koncertem. Z ogromnej sceny popłynęła świetnie wykonana muzyka ludowa. Uroczystość była rejestrowana przez Polskie Radio i TV Rzeszów.  Wójt gminy i panie ze Stowarzyszenia Kobiet sprawili, że każdy z zespołów czuł się tam jako najważniejszy gość.  Jadła i napitków nie brakowało, pogoda dopisała i humory też.  Występ naszej kapeli spodobał się publiczności, o czym świadczyły rzęsiste oklaski. Czekamy zatem na następną okazję, żeby móc posłuchać dobrej, ludowej muzyki, która jak widać dzielnie opera się zewsząd otaczającej nas komercji.

 
VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica, odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Rokietnica.
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

Więcej…
 
Apel do mieszkańców 27.06.2019 r. PDF Drukuj Email

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ROKIETNICA O OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE WODĄ PITNĄ
W związku z panującymi upałami powodującymi zwielokrotniony pobór wody, Wójt Gminy Rokietnica apeluje do Mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z wodociągu gminnego. Gwałtowny długotrwały pobór spowodował spadek zapasów wody w zbiornikach retencyjnych oraz obniżenie poziomu wód w studniach głębinowych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest przede wszystkim wykorzystywanie wody pitnej do celów innych niż sanitarno-bytowe. Apelujemy o nie używanie wody pobieranej z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, upraw rolnych oraz rezygnację z napełniania basenów przydomowych. Obecnie, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występuje czasowy spadek ciśnienia w sieci wodociągowej. Dalsze utrzymanie ponadnormatywnego zużycia może skutkować przerwami w dostawie wody. Prosimy o dostosowanie się do apelu.

 
Informacja PDF Drukuj Email

W dniu 24 czerwca 2019 r. w Dubiecku-Słonnym odbył się koncert kapel ludowych, w którym udział wzięła nasza kapela „Rokiecianka”. Były tańce, śpiewy i dużo pięknej ludowej muzyki. Jedną z atrakcji tego wydarzenia był spektakl przedstawiający tradycję puszczania wianków na wodę w Noc Świętojańską w wykonaniu znakomitej kapeli i zespołu tanecznego z Tomaszowa Lubelskiego. Urokliwe miejsce, plusk wody i płynące Sanem wianki oczarowały wszystkich oglądających to tradycyjne widowisko.

Więcej…
 
Informacja o 500+ PDF Drukuj Email


Wniosek.pdf

 
Decyzja PPIS o wodzie do spożycia PDF Drukuj Email

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu znak PSK.453-12-55/12 z dnia 04.06.2019 r., stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tapin.pdf

 
Średnioterminowa prognoza pogody 24.06.2019 r. PDF Drukuj Email

Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. podkarpackiego na okres od dnia:
- 21.06.2019 do dnia 25.06.2019.pdf

 
Dni Rokietnicy 2019 już za nami PDF Drukuj Email

Materiał pochodzi z serwisu ekspresjaroslawski.pl

 
Nabór wniosków na "Restrukturyzację gospodarstw rolnych". PDF Drukuj Email

 
POCZTÓWKA PROMUJĄCA GMINĘ ROKIETNICA - rozstrzygnięcie konkursu PDF Drukuj Email

Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy zorganizowała konkurs plastyczny – „ POCZTÓWKA PROMUJĄCA GMINĘ ROKIETNICA” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego. Konkurs trwał do 03.06.2019 r. i skierowany był do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rokietnica. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie projektu pocztówki promującej Gminę Rokietnica, dowolną techniką w formacie kartki pocztowej (15cm x10,5 cm). Na konkurs wpłynęło 33 prace w czterech kategoriach wiekowych. Powołana przez organizatora Komisja dokonała oceny prac zgodnie z założeniami regulaminu, biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, zgodność pracy z tematyką konkursu, dobór technik plastycznych i poziom artystyczny.pdf
(pełna treść informacji zostanie wyświetlona po kliknięciu tutaj).

 
Zaknięcie przejazdu PDF Drukuj Email

Zamknięty przejazd kolejowy w miejscowości Bobrówka.
Pismo z Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej.pdf
Schemat zabezpieczenia robót.pdf

 
„OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica” PDF Drukuj Email

Proponowany projekt pt. „OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica” dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Rokietnica. Projekt wyznacza za główny cel strategiczny „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rokietnica, poprzez montaż na 8 obiektach użyteczności publicznej 8 szt. nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,17 MW”.pdf

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 9 z 31