Podziękowanie za udział w akcji misyjnej pod hasłem „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu" PDF Drukuj Email

Szkolne Koło CARITAS z Rokietnicy Woli składa serdeczne podziękowania: Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu Pracownikom Obsługi, Uczniom, Rodzicom i Mieszkańcom Gminy Rokietnica za włączenie się w akcję  charytatywną na rzecz Misji, której celem było zebranie  darów serca w postaci: ubrań, obuwia, przyborów szkolnych, firan, zasłon, pościeli, środków czystości,  zabawek, okularów, medalików, różańców, obrazków.  Cieszymy się , że odpowiedzieliście na naszą prośbę tak szczodrze. W dniu 18 czerwca 2021 roku   posortowane i zapakowane  22 wory  oraz  4 pudełka w/w artykułów zostały przewiezione  przez opiekuna SK CARITAS  w Rokietnicy Woli Panią Marie Szajny oraz Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego do Lubatowej koło Miejsca Piastowego i przekazane na ręce wikariusza Księdza Grzegorza Hanusa organizatora archidiecezjalnej akcji misyjnej. Przy rozładunku przyszła nam z pomocą młodzież z KSM-u. Zebrane dary popłyną okrętem w dużym kontenerze na Wyspy Zielonego Przylądka.

Każdy człowiek realizuje się w pełni, gdy czyni dar z siebie.
Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za  postawę bezinteresowności i wielkoduszności w stosunku do najbardziej potrzebujących. Składamy rownież serdeczne podziękowania  Panu Wójtowi  za zapewnienie transportu.