Program Wieloletni Senior+ Moduł I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 listopada 2021 13:30

Dom Seniora jest miejscem pobytu oraz wspólnych spotkań a przede wszystkim miejscem aktywizacji Seniorów powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Rokietnica.
Głównym celem podejmowanych dziań jest zaoferowanej wysokiej jakości usług i aktywności z różnych dziedzin życia dla naszych Seniorów, które są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników programu.
Jak podkreślił Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny: ,,Jestem przekonany, że wiek dojrzały to zarówno czas refleksji, dzielenia się swoim doświadczeniem z młodszymi pokoleniami, jak i czas na zrobienie i poznanie tego, na co wcześniej nie było dogodnej okazji".
Dom Seniora w Czelatycach został utworzony w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" dzięki któremu Gmina Rokietnica pozyskała środki na remont i wyposażenie placówki.
Koszt inwestycji to 335 060,13- dofinansowanie ze środków programu 267 779,35