Informacja o realizacji projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” PDF Drukuj Email

W ramach projektu grantowego LGD "Pogórze Przemysko-Dynowskie" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Koło Gospodyń Wiejskich realizuje projekt pn. "Zakup strojów rzeszowskich dla KGW w Rokietnicy Woli', kwota dofinansowania 14 532,00 zł.