Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj54
Wczoraj196
W tym tygodniu250
W tym miesiącu3394
Wszystkich wyświetleń451329

Polecamy

Pogoda

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica PDF Drukuj Email

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica, odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Rokietnica.
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Rokietnica za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu przedstawionego raportu o stanie gminy Rokietnica za 2018 rok – projekt uchwały druk nr 01.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rokietnica za 2018 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy za 2018 rok,
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Rokietnica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
10. Przedstawienie opinii Komisji Rady o wykonanym budżecie gminy za 2018 rok.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica za 2018 rok.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tego tytułu – projekt uchwały druk nr 02
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica za rok 2018 – projekt uchwały druk nr 03.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy na 2019 rok – projekt uchwały druk nr 04.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad sesji.