Sonda

Czego brakuje na tej stronie?
 

Licznik wyświetleń strony

Dzisiaj118
Wczoraj233
W tym tygodniu351
W tym miesiącu4135
Wszystkich wyświetleń394244

Polecamy

Pogoda

Nabór wniosków o przyznanie środków z reerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego PDF Drukuj Email

Informujemy, iż w związku z pojawieniem się oszczędności w kwocie 18.059,50 złotych na realizacje kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ramach środków Funduszu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie w/w kształcenia.

Priorytety przyjęte przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do wydatkowania środków KFS na 2019 rok to:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.


Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie
od 18.09.2019 r. do 20.09.2019 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 2, pokój 107 Sekretariat (I piętro ) oraz przy ul. Poniatowskiego 6, pokój 16 (I piętro)