Podziekowanie dla darczynców Drukuj

Podziękowanie dla Państwa Klaudyny i Kamila Chołuj za bardzo miły gest przekazania książek Komunalnej Bibliotece Publicznej w Rokietnicy.pdf