III zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj


6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Rokietnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady na 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy oraz zasad zwrotu wydatków z zakresu realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rokietnica w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad sesji połączone z życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi.