100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża Drukuj

Od stu lat PCK wspiera potrzebujących i uwrażliwia społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promuje ideę niesienia bezinteresownej pomocy. 22 listopada 2019 r. w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.
Z tej okazji zostały uroczyście wręczone odznaczenia i wyróżnień, między innymi Wójtowi Gminy Rokietnica Panu Witoldowi Szajnemu, Panu Waldemarowi Kapłon, Pani Barbarze Jakubas oraz Pani Elżbiecie Potoniec- pedagog SP w Tuligłowach za długoletnie wspieranie działań PCK.
Pan Waldemar Kapłon został wyróżniony odznaką honorową IV stopnia oraz Medalem 100- lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża, również Pani Barbara Jakubas otrzymała Medal 100- lecia PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Dziękujemy, że jesteście! Wszystkim wolontariuszom, pracownikom i członkom PCK życzymy siły, wytrwałości i wiary w to, że dzięki Wam wszystkim świat staje się lepszy.