Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. Drukuj

Zarządzenie Wójta Gminy Rokietnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.,,Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2020.