XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj

XLIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica odbyła się w dniu 18 lipca 2018r. o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy w Rokietnicy.
Porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad sesji, powitanie radnych i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Informacja dotycząca współpracy Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z rolnikami z terenu gminy Rokietnica.


6. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rokietnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Rokietnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rokietnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rokietnica.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12 . Zakończenie obrad sesji.