Informacja GOPS - żywność Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy informuje o możliwości bezpłatnego otrzymania żywności.pdf