Decyzja PPIS o wodzie do spożycia Drukuj

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu znak PSK.453-12-55/12 z dnia 04.06.2019 r., stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tapin.pdf