Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021-2030″ Drukuj

Zarząd Powiatu Jarosławskiego Uchwałą nr 470/2021 z dnia 31 maja 2021 r. podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Zapraszamy mieszańców Powiatu Jarosławskiego do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem „Strategii rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2021 – 2030”.

Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać na stronie - https://powiat.jaroslawski.pl/komunikaty-i-ostrzezenia/item/6593-ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-powiatu-jaroslawskiego-na-lata-2021-2030

Konsultacje mają charakter ogólnopowiatowy i zostaną przeprowadzone w terminie od 15 czerwca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania wniosków i uwag w formie pisemnej przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/463/2014 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 22 października 2014 r., który należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub przesłać droga listowną na adres Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać faksem.

Formularze anonimowe, niekompletne, niepoprawnie wypełnione, nie zawierające uzasadnienia oraz złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia bez wzywania do ich uzupełnienia.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o uzupełnienie i dołączenie (do formularza zgłaszania wniosków i uwag do projektu Strategii) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępnego jako załącznik.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.