Umowa na wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków. Drukuj

Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Rokietnica Pani Magdaleny Skupień- Jurkiewicz podpisał umowę z firmą Eko-Kompleks J. Fidrysik, J. Budzińska S.J. na wykonanie kompletnego pełno branżowego projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokietnica.

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji oraz wszelkich zezwoleń, uzgodnień i pozwoleń.