Przebudowa drogi gminnej Drukuj

Wójt Gminy Rokietnica Pan Witold Szajny przy kontrasygnacie Pani Magdaleny Skupień-Jurkiewicz - skarbnik gminy podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej nr 111753R w miejscowości Rokietnica od km 0+000 do km 0 +990 (tj. droga od Szkoły w kierunku Rokietnicy Woli, obok starego banku) w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych
Wykonawca: Budowa Dróg i Mostów ,,SWOBODA" Sp. z o.o. Hawłowice.
Koszt inwestycji: 474 447,90 zł