Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Drukuj

W dniu 26 listopada 2021r. w Urzędzie Gminy Rokietnica, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi, Wójt Gminy Rokietnica a zarazem Prezes Zarządu Pan Witold Szajny, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Pan Mariusz Kiper, oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z poszczególnych sołectw Gminy Rokietnica.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie zjazdu
 2. Wybór prezydium (przewodniczącego i sekretarza zjazdu)
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór komisji zjazdowych

- mandatowa, wyborcza, uchwał i wniosków

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 4. Dyskusja – nad sprawozdaniami)
 5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej/skrutacyjnej,
 6. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu (wybory)
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
 9. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
 10. Podjęcie Uchwał
 11. Zamknięcie zjazdu


W skład Zarządu Gminnego wchodzą:
dh Witold Szajny – Prezes Zarządu
dh Łukasz Potoczny – V-ce Prezes Zarządu
dh Roman Twardy – V-ce Prezes Zarządu
dh Mariusz Kiper – Komendant Gminny
dh Wacław Kijanka – Skarbnik Zarządu
dh Jakub Raba – Sekretarz Zarządu
dh Marcin Pelc – Członek Zarządu
dh Waldemar Kapłon – Członek Zarządu