Remont Mogiły na Cmentarzu w Rokietnicy 2021 Drukuj

Został ukończony II etap remontu Mogiły na Cmentarzu w Rokietnicy. Całkowity koszt zadania to 40 000,00

Głównym celem projektu jest wspieranie opieki nad Mogiłą Wojenną na terenie Gminy Rokietnica, stanowiącą materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z
historii Polski związanych z walką i męczeństwem-Pacyfikacja Wsi Rokietnica. Realizacja zadania służy podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji
narodowej i państwowej.
Celem projektu jest otoczenie opieką Mogiłę Wojenną w Rokietnicy polegającą na: pracach remontowych, zabezpieczeniu i utrzymaniu w jak najlepszym
stanie,prowadzeniu prac związanych z urządzeniem Mogiły Wojennej, popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o osobach i wydarzeniach mających
miejsce w Gminie Rokietnica.

W tegorocznym etapie realizacji zadani zostały wykonane następujące prace: wyłożenie części centralnej mogiły płytami granitowymi od frontu, wykonanie tablic bocznych z napisami oraz montaż godła Polski na mogile.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem, państwa zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"