Parking przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy Drukuj

Zostały ukończone prace na parkingu przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Ogólny koszt inwestycji 168 048,75 zł .