Informacja o realizacji projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” Drukuj

 

Stowarzyszenie Kulturalne "Carpatia" realizuje projekt grantowy LGD "Pogórze Przemysko-Dynowskie" poddziałania

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszaró Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Kulturalne "Carpatia" realizuje projekt pn. "Zakup strojów dla  Stowarzyszenia Kulturalnego Carpatia", kwota dofinansowania 5100,00 zł