Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 DrukujPomoc w postaci bezpłatnie wydawanej żywności w okresie października 2017 do dnia 31 maja 2018 r. udzielać będzie magazyn żywności Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ulicy Bandurskiego 1.

Artykuły żywnościowe wydawane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 do 13,00

Działania towarzyszące związane z programem będą realizowane na terenie naszej gminy. Zasady wydawania żywności dla odbiorców końcowych oraz zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2017 każdy uczestnik programu otrzyma w formie pisemnej wraz ze skierowaniem. W skierowaniu będzie również podana data pierwszego odbioru artykułów spożywczych .