XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj

5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja dotycząca technicznych aspektów odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Rokietnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad sesji.