XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj


4. Przedstawienie porządku obrad, rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad.
5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Stan oświaty na terenie gminy Rokietnica po wprowadzeniu reformy: a) wystąpienia Przewodniczącego Komisji OKS i PP w związku z przeglądem placówek oświatowych na terenie gminy Rokietnica;
a) wystąpienie Wójta Gminy o stanie oświaty w tym sieci szkół ich stanu technicznego – perspektywy na przyszłość,
b) wystąpienia dyrektorów szkół na temat stanu kadrowego swoich placówek, ocena wyników nauczania, braki i trudności – perspektywy na przyszłość,
c) dyskusja.
7. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy z okazji Święta Edukacji Narodowej – wręczenie nagród.
8. Zapytania i wolne wnioski.