XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rokietnicy w Szkołę Podstawą im. Jana Pawła II Rokietnica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czelatycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czelatycach .
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioklasowej Szkoły Podstawowej w Rokietnicy Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rokietnicy Woli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioklasowej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tapinie w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Tapinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach w ośmioklasową Szkołę Podstawą im. Ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rokietnica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2017 r.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad sesji.