XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Rokietnica Drukuj5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Informacja dotycząca działalności Podkarpackiej Izby Rolniczej, którą przedstawi członek Rady Powiatu PIR.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przez gminę Rokietnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Rokietnica, stanowiącą własność gminy Rokietnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji.