Informacja dotycząca pomocy osobom bezdomnym. Drukuj

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim.pdf