Bezpłatna Pomoc Prawna Drukuj

1. Informacja 2022.doc

2. Lista poradnictwa na rok 2022.doc

3. Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wersja 05.05.2022.doc

4. Karta informacyjna - mediacja.doc

5. Karta informacyjna - pomoc prawna.doc

6. Klauzula informacyjna.doc

7. Karta informacyjna poradnictwo obywatelskie.doc

8. Lokalizacja i harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.doc

9. Zasady udzielania pomocy.doc
Zaktualizowano w dniu 05 maja 2022 r.